Bodelning


En bodelning handlar om att fördela tillgångarna mellan två parter i en relation. Det kan ske i samband med en separation eller dödsfall, men kan också göras under pågående äktenskap, exempelvis av skatteskäl.


När bodelningen är klar, bör man alltid upprätta ett bodelningsavtal, annars blir det väldigt svårt att bevisa vad man kommit överens om.


Två sambos som separerar behöver inte göra en bodelning, men om man skall göra det måste en av  parterna begära det högst ett år efter separationen, annars går rätten till bodelning förlorad.


Fyll i formuläret om ni vill beställa ett bodelningsavtal. Jag kontaktar då er för att bekräfta beställningen och svara på eventuella frågor. 


Ett bodelningsavtal kostar från 5000 kr och uppåt. När jag har fått alla uppgifter jag behöver, lämnar jag en offert. Först när ni har godtagit offerten blir er beställning bindande.