Om mig

Jag påbörjade mina juridikstudier i Göteborg hösten 2000 med tanken att jag ville hjälpa de riktigt utsatta människorna att få juridisk hjälp. Det har dock visat sig att det är få som har råd att anlita en jurist/advokat, även när man befinner sig i en situation att det verkligen behövs. Har man riktig otur, kan det bli mycket dyrare än om man hade anlitat juridisk hjälp från början. Dessutom kan man hamna i en komplicerad situation som är svår att ta sig ur. Detta gäller i allra högsta grad de ärenden jag har valt att jobba med, dvs. familjerätt samt juridik i underhållningsbranschen.


Jag försöker i möjligaste mån erbjuda fasta priser,  helt enkelt eftersom mina klienter inte skall behöva fokusera på och oroa sig för hur lång tid ett ärende tar att slutföra, utan man skall vara trygg i vetskapen om kostnaden från början. Det gör att det blir både smidigare och lättare både för mig och för klienten att ägna oss åt själva sakfrågan. 


Anledningen till att jag valde att bland annat ägna mig åt juridik i underhållningsbranschen var att både musik och teater varit och fortfarande är en stor del av mitt liv. Dessutom utgör underhållningsbranschen en bra kontrast till den ibland lite stela juristvärlden.


Jag har möjlighet att ta emot besök i Göteborg, men jag gör lika gärna hembesök i Göteborg med omnejd.


My Hellborg

Jur. kand.